zondag 7 mei 2017

MATTIE VALK BEDRIEGER OF DUBBEL BEDROGEN? HIDDE VAN WARMERDAM ONTHULT!

IS MATTIE VALK EEN BEDRIEGER OF WORDT HIJ NU NOGMAALS BEDROGEN? EERST DOOR ZIJN VRIENDIN KIRSTEN WILLEMSTEIN DIE HEM LIET GELOVEN DE VADER VAN HAAR TWEELING TE ZIJN EN NU DOOR WIETZE DE JAGER DIE HEM DE ZWARTE PIET TOESPEELT TERWIJL WIETZE ZELF WEG WILDE NAAR TALPA? ER IS ÉÉN MAN DIE ALLE ANTWOORDEN KAN ONTHULLEN: HIDDE VAN WARMERDAM.


MATTIE VALK ONZEKER OF UITGEKOOKT?

WIETZE DE JAGER ZET MATTIE VALK NEER ALS EEN UITGEKOOKTE GELDWOLF ZONDER MORES DIE WELOVERWOGEN ZIJN BESTE VRIEND AAN DE KANT ZET. RODDELVROUW ZIET EERDER EEN ONZEKERE MAN DIE DE GROTE STAP DIE ZIJN VRIEND WIETZE DE JAGER IN GEDACHTE HAD, HELEMAAL NIET AANDURFDE EN OOK HET ENTHOUSIASME VAN WIETZE NIET WILDE TEMPEREN EN VERVOLGENS NIET MEER WIST WAT TE DOEN. Q MUSIC DEED UITEINDELIJK HET MEEST LOGISCHE EN HIELD HEM GEWOON BINNEN. GRILLIG? NEE. ONZEKER? JA.


KIRSTEN WILLEMSTEIN EN WIETZE DE JAGER BEDRIEGERS?

ZIJN KIRSTEN WILLEMSTEIN EN WIETZE DE JAGER SOMS DE BEDRIEGERS? OOK NIET, DENKT RODDELVROUW. ZE ZIJN ALLEEN ERGENS ONDERWEG MOE GEWORDEN VAN HET ONZEKERE GEDRAG VAN MATTIE VALK. HET GEDRAG DAT LEIDT TOT HET NIET NEMEN VAN BELANGRIJKE BESLISSINGEN. DIE DE PARTNERS VAN MATTIE VALK DUS ZELF MOETEN NEMEN. ZWANGER WORDEN BIJVOORBEELD. OF WEGGAAN BIJ EEN WERKGEVER. MATTIE ONDERNEEMT ZELF NAMELIJK GEEN ACTIE. DENKT RODDELVROUW.

ALLE GEHEIMEN BINNENKORT ONTHULD!

MAAR DEGENE DIE HET ECHT WEET HEET HIDDE VAN WARMERDAM. HIJ IS DOCUMENTAIREMAKER EN FILMT MATTIE VALK EN WIETZE DE JAGER AL VIER JAAR. OOK TIJDENS DE TWEELING-AFFAIRE. OOK NU TIJDENS DE CARRIÈRE-CRISIS. HOPEN MAAR DAT VAN WARMERDAM EEN BEETJE DOORPAKT EN ONS NIET TE LANG IS SPANNING LAAT ZITTEN...


MATTIE VALK EN KIRSTEN WILLEMSTEIN: HET WARE VERHAAL: LEES HIER


XOXO
Roddelvrouw


Geen opmerkingen:

Een reactie posten